KAMUOYUNUN GÖZÜ KÖŞESİ.

Raporumda değindiğim ve kamuoyunun beklentilerini içeren değişiklikleri 1999 yılından beri dile getirmekteyim. Bunları listeleyerek, içlerinden yapılanların kimin tarafından yapıldığını ve hangi tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini takip etmek üzere bu köşeyi hazırlamış bulunmaktayım. Aynı uygulamayı gücünü halktan yana kullanmak isteyen medyadan da bekliyorum.

Raporumda değindiğim ve kamuoyunun beklediği değişiklikler:

- Seçim Kanununda halkın beklentileri doğrultusunda değişikliklerin yapılması. Kamuoyunun beklentileri doğrultusunda hala değişiklik yapılmadı.

- Siyasi Partiler Kanununda halkın beklentileri doğrultusunda değişikliklerin yapılması. Kamuoyunun beklentileri doğrultusunda hala değişiklik yapılmadı.

- Cumhurbaşkanının   Halk  Tarafından  Seçilmesi.  Ak  Parti   tarafından  kurulan  60.  Hükümet  döneminde   21.10.2007.  Tarihinde  yapılan  Referandumla  Cumhurbaşkanının  Halk  tarafından  seçilmesi  sağlanarak  yürürlüğe   konulmuştur.

- Türk  Lirasından 6  Tane  0  Atılması.  Ak  Parti   tarafından  kurulan  59.  Hükümet  döneminde  5083   Sayılı  Kanunla  Türk  Lirasından  6  Tane  0   atılmıştır.  Bu  değişiklik   Cumhurbaşkanının   onaylamasının  ardından  31.12.2004.  Tarihli  25363   Sayılı  Resmi  Gazetede  yayınlanarak  yürürlüğe   girmiştir.

-Milletvekili dokunulmazlıklarının sınırlandırılması. Kamuoyunun beklentileri doğrultusunda hala değişiklik yapılmadı.

- Milletvekillerinin maaşlarının askari ücrete endekslenmesi. Kamuoyunun beklentileri doğrultusunda hala değişiklik yapılmadı.

- Mecliste milletvekilliği sayısının azaltılması. Kamuoyunun beklentileri doğrultusunda hala değişiklik yapılmadı.

- Hükümette bakanlık sayısının azaltılması. Ak Parti tarafından kurulan 58. Hükümet döneminde bakanlık sayısı 38 den 25 şe indirilmiştir. Bu değişiklik, Cumhurbaşkanı'nın 18.11.2002 tarihinde bakanlar kurulu listesini onaylamasının ardından Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Sayın Tayyip Erdoğan tarafından kurulan 59. Hükümet döneminde bakanlık sayısı 25 ten 23 e indirilmiştir. Bu değişiklik Cumhurbaşkanı'nın 14.03.2003 tarihinde bakanlar kurulu listesini onaylamasının ardından Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

- Kamu araçlarında tasarrufa gidilmesi. Kamuoyunun beklentileri doğrultusunda çalışmalar hala devam etmektedir.

- Tasarruf amacıyla ülke dışındaki elçiliklerin gözden geçirilmesi. Kamuoyunun beklentileri doğrultusunda hala değişiklik yapılmadı.

- Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımıza Oy Hakkı Verilmesi.  Ak Parti tarafından kurulan 61. Hükümet döneminde 6304 Sayılı Yasayla Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımıza Oy Kullanma Hakkı  Verilmiştir.  Bu değişiklik   Cumhurbaşkanının  onaylamasının  ardından 18.05.2012  Tarihli    28296 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

YurtdışıSeçmen Kütüğüne kayıtlı olmaları halinde, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde, seçimlerde oy kullanabileceklerdirKamuoyunun beklentileri   doğrultusunda  hala  değişiklik  yapılmadı.

- Ordumuzun küçültülmesi ve modernize edilmesi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernize edilerek küçültülmesi ve yeniden yapılanması çalışmalarının ilk ayağını oluşturan Genelkurmay Başkanlığının askerlik süresinin kısaltılmasıyla ilgili teklifi 02.7.2003. Tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak 15.07.2003. Tarihinden itibaren yürülüğe girmiştir. Bu uygulamayla Halen 600.000 Olan Asker sayısında 102.000 Kişilik bir indirime gidilerek %17 lik bir küçülme sağlanmıştır. Ancak, bu çalışmaların   ordumuzun gelişen çağa ayak uydurması ve Avrupa satandartlarına gelinceye kadar devam etmesi, kamuoyu tarafından beklenilmektedir.

- Öğrenci affının çıkarılması. Ak Parti tarafından Kurulan 59. Hükümet döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22. Dönem 3. Yasama Yılı 62. Birleşimiyle Öğrenci Affının çıkarılmasını sağlayan 5306 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununa Geçici Maddeler eklenmesine dair Kanun çıkartılmıştır. Bu değişiklik Cumhurbaşkanının 17.03.2005 tarihinde ilgili Kanunu onaylamasının ardından Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

- Bedelli askerliğin çıkarılması. Kamuoyunun beklentileri   doğrultusunda  hala  değişiklik  yapılmadı.

- Kredi Kartları Borçlarının yeniden yapılandırılması. Ak Parti tarafından kurulan 59. Hükümet döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisin 22. Dönem 4. Yasama Yılı 45. Birleşimiyle Kredi Kartları Borçlarının yeniden yapılandırılmasını sağlayan 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu çıkartılmıştır. Bu değişiklik Cumhurbaşkanının 01.03.2006 tarihinde ilgili Kanunu onaylamasının ardından Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

- Derin devlet diğer adıyla adıyla Ergenekon Çetesinin ortaya çıkarılarak karanlıkta kalan olayların aydınlatılması,  suçluların adalet önünde yargılanması.  İstanbul  Cumhuriyet Başsavcılığının 21.01.2008  Tarihinden itibaren başlattığı  soruşturmanın ardından yargılama süreci devam etmektedir.

- Siyasilerin kendilerini ilgilendiren değişiklikleri kamuoyunun istekleri doğrultusunda yapması, kalıcı olması ve siyasilerin bu yasaları ileride kendi menfaatlerine göre değiştirmelerini önlemek amacıyla "Meclisi ve siyasileri ilgilendiren yasalar, ancak referanduma gidilerek değiştirilebilinir." Hükmünün anayasanın değiştirilemez hükümleri içinde yer almasının sağlanması. Kamuoyunun beklentileri doğrultusunda hala değişiklik yapılmadı.

Bu değişiklikler, ekonomik katkılarından çok toplumun siyasilere karşı olan güven ve moralinin tekrar geri gelmesinde büyük rol oynayacaktır.

SAYGILARIMLA.

Hasan Yaşar Özfidan.

Ekonomist - Bilgisayar Programcısı.

.

ANA SAYFA